Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego

Podstawa prawna:

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/96/WE
z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej;

projekty organizacji ruchu drogowegoUstawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2012 poz. 472);

projekty organizacji ruchu drogowegoRozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie szkoleń oraz wzoru certyfikatu dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz.U. poz. 1079).


projekty organizacji ruchu drogowego Audyt BRD  - niezależna szczegółowa, systematyczna i techniczna kontrola pod względem bezpieczeństwa cech konstrukcyjnych projektu infrastruktury drogowej.
Jest on formą sprawdzania wszystkich stadiów projektowych oraz faz przed oddaniem drogi do ruchu i początkowego użytkowania drogi.
projekty organizacji ruchu drogowego

projekty organizacji ruchu drogowego

projekty organizacji ruchu drogowego

panorama