Zakres usług


usługiWykonujemy audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego, projekty czasowych i stałych organizacji ruchu.

usługiWykonujemy opracowania studialno - planistyczne z zakresu drogownictwa oraz inżynierii ruchu drogowego.

usługiŚwiadczymy usługi na każdych drogach: osiedlowych, wewnętrznych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych (w tym na drogach ekspresowych i autostradach).

usługiUzyskujemy w imieniu inwestora lub wykonawcy wymagane uzgodnienia : policji, zarządów dróg oraz właściwych urzędów.

usługiZakres realizowanych opracowań ustalamy na podstawie: wizji lub zdjęć w terenie, kontaktu mail oraz telefonicznie.

usługiWspółpracujmy z Politechniką Śląską, Politechniką Krakowską oraz podmiotami realizującymi projekty drogowe w terenie.projekty organizacji ruchu drogowego

projekty organizacji ruchu drogowego

projekty organizacji ruchu drogowego

panorama